DỊCH VỤ VĂN HÓA

Xúc tiến thương mại và giao lưu văn hóa dường như là một phạm trù không thể tách rời. Chưa khi nào, Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư từ nước ngoài; đặc biệt là Hàn Quốc mạnh...

Bài viết nổi bật