Bạn đang lên kế hoạch đến Việt Nam du lịch; làm việc; thăm thân…? Dù mục đích đến Việt Nam là gì thì bạn cũng cần hoàn tất thủ tục xin thị thực ở Đại sứ quán Việt Nam...

Bài viết nổi bật