Home Đối tác chiến lược

Đối tác chiến lược

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang có nhiều hoạt động tích cực; thúc đẩy xúc tiến đầu tư và hội nhập quốc tế. Các cơ quan, doanh...
Ông Kim Ki Joon - Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc đã nhận định: “Tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc lớn hơn rất...
Tổng công ty Kotra Việt – Hàn là một trong số những đơn vị tiên phong trên thị trường trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn và xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư, các...
Nếu như chính phủ có vai trò quản lý nhà nước thì các địa phương lại trực tiếp tham gia; quyết định hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư;...
Chính phủ có vai trò quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Chính phủ là “người...

Bài viết nổi bật