Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\AppServ\www\kotra\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`


Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\AppServ\www\kotra\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (481, 485, 488, 492, 497) ORDER BY t.name ASC

Đối tác chiến lược Archives - kotra

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\AppServ\www\kotra\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND t.term_id IN ( 38,36,37,39,26,30,28,47,46,31,29,43,45,44,27,22,48,49,50,51,52,23,53,54,55,56,57,2,58,59,60,61,24,62,63,1,40,41,42 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC

Home Đối tác chiến lược

Đối tác chiến lược

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang có nhiều hoạt động tích cực; thúc đẩy xúc tiến đầu tư và hội nhập quốc tế. Các cơ quan, doanh...
Ông Kim Ki Joon - Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc đã nhận định: “Tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc lớn hơn rất...
Tổng công ty Kotra Việt – Hàn là một trong số những đơn vị tiên phong trên thị trường trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn và xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư, các...
Nếu như chính phủ có vai trò quản lý nhà nước thì các địa phương lại trực tiếp tham gia; quyết định hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư;...
Chính phủ có vai trò quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Chính phủ là “người...

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\AppServ\www\kotra\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (633, 654, 749, 987, 1186) ORDER BY t.name ASC

Bài viết nổi bật