Ông Kim Ki Joon - Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc đã nhận định: “Tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc lớn hơn rất...

Bài viết nổi bật