LỜI CHÀO CEO

Đã nhiều năm trôi qua kẻ từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam, Kể từ thời điểm đó, tôi đã trải qua nhiều môi trường làm việc khác nhau; đảm nhận các vị trí khác nhau trong...
Tổng công ty Kotra Việt - Hàn được thành lập với lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn; xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đến nay, sau thời gian xây dựng và trưởng thành, Kotra...

Bài viết nổi bật