Tổng công ty Kotra Việt - Hàn được thành lập với lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn; xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đến nay, sau thời gian xây dựng và trưởng thành, Kotra...

Bài viết nổi bật