LỜI CHÀO CEO

Đã nhiều năm trôi qua kẻ từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam, Kể từ thời điểm đó, tôi đã trải qua nhiều môi trường làm việc khác nhau; đảm nhận các vị trí khác nhau trong...

Bài viết nổi bật