DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DOANH NGHIỆP

0
51

Trong nhiều năm trở lại đây, Việt Nam đón nhận “làn sóng” đầu tư từ nước ngoài vô cùng mạnh mẽ. Nhiều cá nhân; tổ chức; doanh nghiệp nước ngoài mong muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng còn gặp nhiều rào cản liên quan đến vấn đề pháp lý. Tổng công ty Kotra Việt – Hàn cung cấp dịch vụ tư vấn lập doanh nghiệp để giúp các cá nhân; tổ chức; doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thuận lợi nhất.

Với dịch vụ tư vấn lập doanh nghiệp chuyên nghiệp, Kotra Việt – Hàn sẽ hỗ trợ các cá nhân; tổ chức; doanh nghiệp nước ngoài bằng cách:

Hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí các vấn đề liên quan thành lập công ty:

– Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

– Tư vấn cách đặt tên Công ty;

– Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;

– Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cổ phần;

– Hồ sơ trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

– Hồ sơ thành lập công ty hợp danh;

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân;

– Hồ sơ thành lập và đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể;

– Hồ sơ về chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kinh doanh.

Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại sở kế hoạch và Đầu tư;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty.

Không chỉ mong muốn là đối tác tin cậy, chúng tôi mong muốn giúp khách hàng hiểu đúng; hiểu đủ; hiểu sâu sắc về các vấn đề liên quan đến việc tư vấn; việc thực hiện thủ tục thành lập công ty cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tất cả sẽ được trình bày sơ bộ ngay trong bài viết này.

I. VỀ VIỆC ĐẦU TƯ, THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

  1. Các phương án đầu tư, thành lập

Theo Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh có các phương án sau:

– Phương án 1: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (dù là Doanh Nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hay là Doanh nghiệp Liên Doanh) và sau đó thực hiện thủ tục Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Phương án 2: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong Công ty Việt Nam, sau đó tham gia quản lý công ty theo sự thỏa thuận của các bên

Tùy vào lĩnh vực đầu tư, vốn đầu tư và mức độ am hiểu thị trường Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài sẽ chọn 01 trong 02 phương án nêu trên để phù hợp với việc đầu tư của mình.

  1. Tỷ lệ sở hữu vốn

Tỷ lệ phần trăm vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty phụ thuộc duy nhất vào lĩnh vực mà họ đăng ký đầu tư. Hiện nay, Việt Nam đã cam kết cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thành lập/ góp vốn với tỷ lệ 100% đối với đa số các lĩnh vực đầu tư như sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu …

Một số ít các lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài không thể sở hữu 100% vốn là các ngành như Vận tải, Logistics, Quảng cáo ….

Để biết tỷ lệ sở hữu vốn mà nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn trực tiếp bởi Tổng công ty Kotra Việt – Hàn!

  1. Các nghĩa vụ về thuế

Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi mới bắt đầu tham gia thị trường quan ngại rằng sẽ có sự khác nhau về nghĩa vụ thuế giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, cần xác định rằng, Việt Nam đã áp dụng Nguyên tắc Đối Xử Quốc Gia. Điều đó có nghĩa rằng các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là như nhau.

  1. Điều kiện để được thành lập công ty tại Việt Nam

– Về tư cách pháp lý: Là cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài (được thành lập hợp pháp theo quy định của nước sở tại) mà quốc gia đó có tham gia Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO hoặc các quốc gia có hiệp định với Việt Nam.

– Về lĩnh vực đầu tư: Phù hợp với lĩnh vực đầu tư mà Việt Nam cho phép

II. VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP CÔNG TY CỦA TỔNG CÔNG TY KOTRA VIỆT – HÀN

Tổng công ty Kotra Việt – Hàn sẽ tư vấn cho quý khách hàng mọi vấn đề liên quan đến việc thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật. Cụ thể là:

Giai đoạn 01: Tư vấn tất cả các vấn đề mà Khách hàng quan tâm khi thành lập công ty, bao gồm:

– Tư vấn về điều kiện đầu tư, lĩnh vực đầu tư;

– Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

– Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;

– Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư;

– Tư vấn về việc góp vốn đầu tư và phân chia lợi nhuận;

– Tư vấn Các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Khách hàng.

Giai đoạn 02: Trực tiếp thay mặt Khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục để thành lập Công ty.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN / The procedures

Để thành lập công ty, Quý khách phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

To Set up a company, you must make procedures of an Investment Certificate and an Business Registration Certificate

Tổng công ty Kotra Việt – Hàn sẽ tư vấn, hướng dẫn Quý khách thực hiện theo quy trình như sau:

Then, the National Law Consultancy Company will advise and guide you to comply with the following procedures:

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết / Step 1: Prepare the necessary documents

Tổng công ty Kotra Việt – Hàn sẽ gửi cho Quý khách các danh mục hồ sơ mà Quý khách cần phải cung cấp. Trong quá trình cung cấp, nếu Quý khách có bất kỳ các thắc mắc nào, Quý khách vui lòng liên hệ qua email, điện thoại để chúng tôi trực tiếp hướng dẫn.

National Law Consultancy Company  will send you the list of documents that you need to provide (according to the list below). In the process of providing, if you have any questions, please contact us via email and phone in order that we can consult directly for these proceduces.

Bước 2: Thiết lập các hồ sơ liên quan / Step 2: Set the relevant documents

Sau khi nhận được các tài liệu mà Quý khách cung cấp, Tổng công ty Kotra Việt – Hàn sẽ trực tiếp hoàn thành các hồ sơ cần thiết theo quy định

After receiving the documents that you provided, the National Law Consultancy Company  will complete directly  the necessary documents.

Bước 3: Tiến hành gửi lại hồ sơ để Quý khách kiểm tra và ký tên trên tất cả các hồ sơ / Step 3: Proceed to send all documents in order that  you can check and sign carefully on them

Bước 4: Thay mặt Quý khách nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ đến khi được Cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /  Step 4: On behalf of customers submission and settlement documents until you are granted Investment Certificate and Business Registration Certificate.

IV. HỒ SƠ YÊU CẦU / Documents required

Quý khách vui lòng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau / Please prepare Documents  as follows:

  1. Hồ sơ chứng minh tư cách nhà đầu tư / Documents to Prove Lawful Source of Investor

Đối với nhà đầu tư là công ty nước ngoài / For Company Investor

– 01 Bản hợp pháp hóa lãnh sư Giấy phép công ty

01 Consular legalized of the company’s license (or any equivalent document)

– 01 Bản hợp pháp hóa lãnh sư Báo cáo tài chính năm gần nhất.

01 Consular legalized of Financial Statement (Audited)

– 01 Bản hợp pháp hóa lãnh sư Bản xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ.

01 Consular legalized of Letter of Balance Company Accounts

– 01 Bản hợp pháp hóa lãnh sư hộ chiếu của người đại diện.

01 Consular legalized of the representative’s passport.

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật / These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

1.2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài / If the investor is an individual

– 01 Bản hợp pháp hóa lãnh sư hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài.

01 Consular legalized of the investor passport.

– 01 Bản hợp pháp hóa lãnh sư Bản xác nhận tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ

01 Consular legalized of Letter of Balance Accounts

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật / These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

  1. Hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư (đối với các lĩnh vực đặc biệt)/ Documents to Prove Experience and Capacity of Investor (for special project)

– Quý khách vui lòng cung cấp các hồ sơ liên quan đến năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực mà nhà đầu tư dự định đăng ký. Về hồ sơ này, tùy vào mỗi nhà đầu tư mà chúng có một số hồ sơ khác nhau, do đó, Quý khách xem xét và gửi cho Công ty chúng tôi xem và đánh giá trước khi sử dụng

Capacity Profile experiences of investors (purpose: to demonstrate the capability of the investor when performing these operations, these materials do not have the general form should additional investor advicecompany’s combined with other materials you find necessary We reference).

– Quý khách có thể gửi một số hợp đồng thương mại giữa quý khách và khách hàng của Quý khách và một số giấy tờ cần thiết khác để chứng mình quý khách có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này

Please send some  import-export contracts between your company and your customer. and every necessary document. In your application to set up a company, We want to let the Vietnam goverment know that your company have experience trading. So, your plan will be easily accepted.

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật / These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

  1. Hồ sơ chứng minh địa điểm đặt văn phòng công ty và dự án / Documents to Prove the main office and place of implementing the projects

– Quý khách vui lòng cung cấp Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở doanh nghiệp (hợp đồng thuê nhà/văn phòng có công chứng hoặc thuê nhà/văn phòng của tổ chức có chức năng cho thuê nhà/văn phòng hợp pháp).

Legal documents concerning housing and land of the main office and place of implementing the projects.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN / Time for approval

Thời gian: Tùy vào ngành nghề kinh doanh/ Depend on Business line

Tổng công ty Kotra Việt – Hàn cam kết “Đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết”. Sau khi công việc thành lập công ty hoàn thành, chúng tôi cam kết hỗ trợ Khách hàng các nội dung sau:

– Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty

– Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn thành lập doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Hotline 24/7: 0946599911

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here