Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào TPHCM

0
50

Chiều 7/8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Tổng Công ty KOTRA Việt Hàn (VIKOTRA), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư và kinh doanh Hàn Quốc (Tỉnh Gyeonggi) vào Thành phố Hồ Chí Minh 2019”.

Thông qua Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Kinh doanh Hàn Quốc vào Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, hy vọng sẽ thu hút nhiều công nghệ, vốn từ Hàn Quốc vào các dự án của thành phố và đặc biệt góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước trong thời gian tới.