GIẢI ĐÁP A – Z VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  0
  218

  “Công nghệ phục vụ cuộc sống” dường như đã trở thành slogan của cuộc sống hiện đại. Trước làn hội nhập kinh tế quốc tế; làn sóng đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam ngày càng sâu rộng, việc chuyển giao công nghệ dường như đã trở thành vấn đề tất yếu trong xã hội của khoa học và công nghệ hiện đại.

  Nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển giao công nghệ nhưng còn lúng túng trong các vấn đề pháp lý. Kotra Việt – Hàn ở đây để giúp quý doanh nghiệp “gỡ rối”. Và trước hết, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu A – Z các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ.

  Dịch vụ chuyển giao công nghệ là gì?

  Dịch vụ chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.

  Môi giới chuyển giao công nghệ là gì?

  Môi giới chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ bên có công nghệ, bên cần công nghệ trong việc tìm kiếm đối tác ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.

  Tư­ vấn chuyển giao công nghệ là gì?

  Tư­ vấn chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ các bên trong việc lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.

  Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ là gì?

  Định nghĩa trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ được quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư 16/2014/TT-BKHCN về điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, theo đó:

  Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ là loại hình tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các tổ chức khác có hoạt động tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ trong hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

  Gian lận trong lập hợp đồng chuyển giao công nghệ

  Theo quy định Luật Chuyển giao công nghệ và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 49 ngày 21/5/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ thì hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân phải chịu một trong cá hình thức xử phạt hành chính như cảnh cáo, phạt tiền; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép chuyển giao công nghệ; giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ; tịch thu tang vật, phương tiện để sử dụng để vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ; buộc khắc phục hậu quả về tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do hành vi vi phạm gây ra; buộc tiêu huỷ sản phẩm được sản xuất từ công nghệ được chuyển giao gây nguy hại đối với sức khoẻ con người, môi trường. Đối với hành vi gian lận, lừa dối trong việc lập hợp đồng chuyển giao công nghệ để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thì bị xử phạt hành chính, mức phạt tiền từ 20 – 30.000.000đồng; bị tước quyền sử dụng không thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ; Trường hợp của doanh nghiệp anh nếu đối tác có những vi phạm mà hai bên không giải quyết được thì DN có văn bản gửi đơn lên Sở Khoa học công nghệ hoặc Cơ quan thanh tra chuyên ngành, hoặc UBND quận, huyện để xem xét và quyết định hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

  Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký?

  Điều 6. Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
  1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu. Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam) thay mặt các bên gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo Điều 9 Nghị định này.

  2. Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ là cơ sở để được hưởng các ưu đãi theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

  3. Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo mẫu tại Phụ lục IV của Nghị định này.

  Như vậy, Hợp đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu.

  Điều kiện tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

  Điều kiện để tổ chức, cá nhân được tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể bao gồm:

  a) Đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận công nghệ phải có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc sử dụng công nghệ tiếp nhận; có đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực đủ trình độ để tiếp nhận, vận hành công nghệ một cách an toàn và phải chấp hành nghiêm chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

  b) Đối với công nghệ chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển giao công nghệ phải đảm bảo không gây phương hại đến lợi ích quốc gia.

  Việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại được thực hiện như thế nào?

  Vấn đề chuyển giao công nghệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại được quy định tại Điều 13 Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể như sau:

  1. Trường hợp trong dự án đầu tư hoặc trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị có nội dung chuyển giao công nghệ, khi lập dự án hoặc hợp đồng đó phải tách nội dung và chi phí chuyển giao công nghệ thành một phần riêng trong dự án hoặc hợp đồng.

  2. Trường hợp công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì việc lập hồ sơ, cấp phép đối với phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định này.

  3. Trường hợp công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì việc lập hồ sơ, đăng ký đối với phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này.

  Việc chuyển giao công nghệ trong hợp đồng mua bán máy móc thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ được thực hiện như thế nào?

  Vấn đề chuyển giao công nghệ trong hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ được quy định tại Điều 13 Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể như sau:

  1.Trường hợp trong dự án đầu tư hoặc trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị có nội dung chuyển giao công nghệ, khi lập dự án hoặc hợp đồng đó phải tách nội dung và chi phí chuyển giao công nghệ thành một phần riêng trong dự án hoặc hợp đồng.

  2.Trường hợp công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì việc lập hồ sơ, cấp phép đối với phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định này.

  3.Trường hợp công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì việc lập hồ sơ, đăng ký đối với phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này.

  Tổng công ty Kotra Việt – Hàn tự hào có đội ngũ chuyên viên pháp lý với hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm chuyên sâu về chuyển giao công nghệ. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ với cam kết dịch vụ như ý – chi phí hợp lý – tối ưu thời gian cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyển giao công nghệ hoàn toàn miễn phí!

   


  Notice: compact(): Undefined variable: limits in C:\AppServ\www\kotra\wp-includes\class-wp-comment-query.php on line 853

  Notice: compact(): Undefined variable: groupby in C:\AppServ\www\kotra\wp-includes\class-wp-comment-query.php on line 853

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here